Muzieklessen

Muzieklessen

Hieronder is alle informatie over de muziekopleiding te vinden

Muziekvereniging Concordia verzorgt muzieklessen voor haar leden.  Voor (aankomende) leden die daarvoor belangstelling hebben kan in overleg met de co├Ârdinatoren muziekopleidingen Hedie Rikkers (06-11358415) en Jennifer Jansen (06-15609714) (opleiding@concordia-oostzaan.nlDit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken ) worden deelgenomen aan muzieklessen. De vereniging heeft een aantal gediplomeerde en ervaren vaste docenten in dienst.  Deze docenten verzorgen zowel de theoretische als praktische training van leerlingen ter voorbereiding op de landelijk erkende muziekdiploma's (niveua A, B, C of D). Hieronder is meer informatie te vinden over de muziekopleiding van Concordia. Er worden lessen gegeven voor hout- en koperinstrumenten en voor slagwerk.

Doel van de muzieklessen is deelname aan een orkest of ensemble. Over de orkesten is elders op de website meer te lezen. Ruwe richtlijn is dat afhankelijk van de snelheid van de muzikale ontwikkeling na 2 jaar het A-examen wordt gedaan en dat meegespeeld wordt in het Opstaporkest en/of het B-orkest. Daarna is het mogelijk door te gaan voor een B-examen en het A-orkest.

Als je nog nooit een instrument hebt bespeeld en je kunt nog geen noten lezen: geen probleem, dat wordt tijdens de lessen allemaal uitgelegd. Je hoeft dus niet eerst veel theorie te leren voor je kunt gaan spelen.

Het is natuurlijk mogelijk om met proeflessen te beginnen. De eerste 2 lessen zijn gratis. Als je doorgaat dan is het de bedoeling dat je lid wordt van de vereniging.

Je kunt bij Concordia les krijgen op hout instrumenten. Dit zijn klarinet, saxofoon, hobo, dwarsfluit en fagot en blokfluit. Sommige lessen worden georganiseerd i.s.m. Fluxus in Zaandam. Blokfluitlessen worden in een groep gegeven. De overige lessen zijn individueel (1x per week een half uur; 40 lessen per seizoen)

Voor wie:
De leeftijd waarop men kan beginnen is afhankelijk van de ontwikkeling van het gebit. Belangrijk is dat de voortanden gewisseld zijn, dus meestal vanaf een jaar of 8.

In principe krijg je bij het lidmaatschap van Concordia een instrument in bruikleen.

Hieronder zijn alle houtinstrumenten terug te vinden die je in een harmonieorkest kunt aantreffen

Je kunt bij Concordia les krijgen op de volgende koper instrumenten: trompet, bariton, trombone, hoorn en tuba.

Voor wie:

De leeftijd waarop men kan beginnen is afhankelijk van de ontwikkeling van het gebit. Belangrijk is dat de voortanden gewisseld zijn, dus meestal vanaf een jaar of 8.

In principe krijg je bij het lidmaatschap van Concordia een instrument in bruikleen.

Hieronder zijn alle koperinstrumenten terug te vinden die je in een harmonieorkest kunt aantreffen:

Bij Concordia kun je les krijgen in ritmisch slagwerk (drums, percussie etc) en melodisch slagwerk (marimba, xylofoon, buisklokken etc).

Voor wie:
Vanaf ongeveer 9 jaar kun je les krijgen

Hieronder zijn alle slagwerk instrumenten terug te vinden die je in een harmonieorkest kunt aantreffen

Meer informatie over het leerplan slagwerk is te vinden op de website van Kunstfactor

In een harmonieorkest kun je soms ook onderstaande instrumenten aantreffen:

Muzieklessen volgen is alleen mogelijk voor leden van Concordia. Dit betekent dat je een contributie betaalt voor het lidmaatschap van de vereniging. Concordia hanteert een vaste contributie welke afhankelijk is van leeftijd.  Verder wordt van onze muziekleerlingen een financiële eigen bijdrage gevraagd als tegemoetkoming in de opleidingskosten. De lesgelden dekken de kosten niet volledig. Omdat de vereniging de muziekopleiding belangrijk vindt wordt een deel van de leskosten door de vereniging betaald.

 

Contributie en lesgeld:

Informatie over de contributie en het lesgeld is te vinden op de pagina met algemene informatie: http://www.concordia-oostzaan.nl/vereniging/algemeen


Examenkosten:
Jaarlijks wordt een theorie- en een praktijkexamen georganiseerd. De kosten hiervoor zijn ongeveer € 40,- per examen (dus voor theorie- en praktijkexamen € 80,-). Het lesmateriaal wordt door de vereniging ter beschikking gesteld.

* Indien een opleiding voor een bepaald instrument niet door een docent van de vereniging zelf verzorgd kan worden wordt in overleg met de leerling een externe docent aangezocht.  Evenals bij docenten welke aan de vereniging zijn verbonden geldt dat de vereniging ook in het geval van een externe docent een deel van de opleidingskosten voor haar rekening neemt.  Omdat de vereniging hierbij - onder andere - afhankelijk is van ad-hoc subsidies en wisselende vergoedingen voor externe docenten kunnen de bijdragen voor leerlingen bij externe docenten afwijken van de in het overzicht aangegeven bedragen.

 

Opzegging lidmaatschap:

Met ingang van 1 december 2011 zijn verenigingen wettelijk verplicht duidelijk te maken welke regels er gelden rondom opzegging van het lidmaatschap.

Voor Concordia gelden de volgende afspraken

  1. Leden die geen les hebben kunnen hun lidmaatschap op elk moment schriftelijk melden bij het bestuur van de vereniging. Het lidmaatschap eindigt dan op de laatste dag van de maand waarin het lidmaatschap is opgezegd.
  2. Leden die lessen volgen bij een van de Concordia docenten verplichten zich deze lessen voor een heel jaar te betalen. Dit betekent dat in dat geval ook de contributie en dus het lidmaatschap pas aan het eind van het lesjaar (dat is augustus) kan worden opgezegd. Het lidmaatschap eindigt dan per 1 september.

Om goed muziek te kunnen spelen is natuurlijk een goed begrip nodig van hoe muziek in elkaar zit. Dit is geen heel ingewikkeld verhaal maar je kunt niet zonder. Tijdens de lessen wordt de muziektheorie uitgelegd.

Als uiteindelijk ook een muziekexamen wordt gedaan dan zit daar een onderdeel theorie in. Meer informatie hierover kan door docenten worden gegeven. Ook een e-mail naar info@concordia-oostzaan.nlDit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
is mogelijk.

Concordia leidt muzikanten op voor het niveau A, B, C en in overleg met het bestuur van de vereniging ook voor niveau D. Een maal per jaar wordt een theorie examen georganiseerd en een maal per jaar een praktijkexamen. Bij het theorie-examen horen 6 aparte groepslessen theorie van een uur. Deze lessen wordt gegeven in de periode maart/april van elk jaar. Het praktijkexamen kan gedaan worden nadat de leerling geslaagd is voor het theorie examen. Dit examen vindt meestal plaats in mei.

De opleiding volgt de landelijke eisen zoals deze voor Hafabra (=Harmonie, Fanfare, Brassband). Meer informatie is te vinden op de website van Kunstfactor